Ke Atas

Sorotan 2019

Jelajah Kerjaya Bagi Memenuhi 70% Tenaga Kerja Tempatan untuk Projek ECRL  Peruntukan Sebanyak RM1 billion Disediakan untuk  Kontraktor ECRL
oleh SME
Pelancaran Semula Projek ECRL
Di Dungun, Terengganu.  
21 Disember 2019 18 November 2019 25 Julai 2019

 

<<2020