Ke Atas

Jadual Tender

Tender Terkini: 

 

NO.

 

 NOMBOR TENDER   

 

TAJUK TENDER

 

TARIKH TUTUP

 

1

MRL/T/CS/ICC/2021/01

Tender untuk pelantikan Syarikat Komunikasi Bersepadu bagi penerbitan;

 – Video Progres ECRL
 – Video Dokumentari Milestone
 – Video Jajaran ECRL 
 -ECRL Coffee Table Book untuk ECRL

 15/3/2021