Ke Atas

Senarai Tender

No.

Nombor
Tender

Tajuk Tender 

Tarikh
Iklan

RSVP*

1. MRL/T/CS/ICC
/2021/01

Tender untuk pelantikan Syarikat Komunikasi Bersepadu bagi penerbitan;

 – Video Progres ECRL
 – Video Dokumentari Milestone Projek ECRL
 – Video Jajaran ECRL 
 – ECRL Coffee Table Book untuk ECRL

16/2/2021 
(Lihat/Muat
Turun)